Selene Cortes, Attention
Dick Sträng, författare
Ulrika Dahl, Länstidningen Östersund
Orlunda radiostation, Folio